- en del af Odsherred Kommune
Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderepræsentanter, samt leder.

Vi mødes mindst 4 gange årligt. Ved særlige begivenheder, fx ifm. budget høring, kan der afholdes et ekstra møde.

Vi afholder valg til forældrebestyrelsen ved maj måneds forældremøde. Kort efter er Odsherred  Kommune vært ved et aftenarrangement for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består på forældresiden af:

Formand:         Signe Boye - signeboye@hotmail.com.

Næstformand:  Barbara Mark Skovsøe - jb@skovsoe.eu

                        Katrine Winther Jeppesen

                        Simone Vestergaard Petersen

                        Thomas Munkholm

Suppleanter:    Jonas Christensen

                       Christian Becker Bengtsen

Personalet repræsenteres af: :

                       Tina Tjørnum - pædagogisk assistent

                       Eo Chunpeng - pædagog

 Leder:            Charlotte Brockdorff

                      

Referater fra bestyrelsesmøder

Onsdag den 14. marts 2018