- en del af Odsherred Kommune
Bestyrelse

Bestyrelsen består som udgangspunkt af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, samt leder som sekretær

Vi mødes mindst 4 gange årligt. Ved særlige begivenheder, fx ifm. budget høringssvar eller dialogmøder med Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget kan der afholdes ekstra møder.

Vi afholder valg til bestyrelsen ved maj måneds forældremøde. Efter valget er Odsherred Kommune vært ved et aftenarrangement for den nyvalgte bestyrelse.

Bestyrelsen 2022 - 2023:

Formand:         Jonas Christensen – mobil: 51 30 55 59

Næstformand:  Barbara Mark Skovsø – mail: bmarkchris@hotmail.com

                       Michelle Kruuse Rosengren

                       Christina Nordskilde

                             Jesper Salling-Sørensen

Suppleant:       Rasmus Fahnøe Worch

Personalet repræsenteres af:

Pædagog:       Eo Chunpeng - pædagog

Leder:            Charlotte Brockdorff