- en del af Odsherred Kommune
Pædagogik
Heste besøg

Denne side vil blive opdateret i nærmeste fremtid. Har du indtil da uddybende spørgsmål ift vores pædagogik er du som altid velkommen til at kontakte os

Solbakkens pædagogiske praksis

Vores mål er, at give børnene opmærksomhed, omsorg, anerkendelse, respekt og inspiration til at understøtte deres udvikling, individuelle trivsel, selvstændighed og en positiv selvforståelse. Pædagogikken og vores menneskesyn skal underbygge dette mål. Tilrettelæggelsen af dagens indhold, struktur og organisation afspejler dette syn.

Solbakkens udgangspunkt er et rummeligt og inkluderende miljø, hvor barnet udvikler sig i fællesskab med andre ved aktiv deltagelse. Vi vægter særligt betydningen af venskaber og anerkendende relationer, da kvaliteten af relationen er afgørende for barnets læring. Når børn samarbejder så udvikles de socialt, emotionelt og kognitivt. Børnene lærer at se sig selv og hinanden som ressourcer. Børn og voksne anerkendes og ses med de ressourcer de har og kan bidrage med, børnehaven skal være et rart sted at være for alle.

Vi lægger stor vægt på ro. Vi bruger naturens rolige og inspirende rammer, så børnene fordyber sig i legen, og lærer af de erfaringer de gør sig undervejs. Vi afbryder deres leg så lidt som muligt. Fx må børnene spise når de vil, men samles også til frokost.

Aktivt børneliv

Sidst men så bestemt ikke mindst, så vægter vi et aktivt børnehaveliv i naturen.

Samspillet sker mellem de 4 elementer: ild, vand, luft og jord, som udvikler sanserne, opmærksomheden og erfaringerne. Børnene mærker årets gang på deres egen krop, og at hver årstid har sine kendetegn og udfordringer.

Udelivet giver børnene mulighed for masser af plads, ro og fred til at koncentrere sig og bearbejde de mange indtryk de konstant bliver udsat for. Vi bruger naturens materialer i leg og andre aktiviteter. Vi prioriterer højt, at have børnene med til de mange praktiske gøremål, vi har i vores uderum. Der skal bæres og stables brænde, flyttes grus, rives smågrene fra gangstier m.m.