- en del af Odsherred Kommune
Særlige aktiviteter og traditioner
Vi smeder vores egen snittekniv

I Naturbørnehaven Solbakken har vi hver dag gang i mange forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan være udsprunget af leg og børnenes egne idéer, men der er også de mere fastlagte og voksenstyrede aktiviteter.

Vi har aktiviteter/traditioner som alene er for Solbakkens børn, dersuden har vi aktiviteter/traditioner som forældre, søskende, bedsteforældre deltager i.

Solbakkens særlige aktiviteter og traditioner

Med en beliggenhed lige midt i den skønne natur er det "naturligt" for os, at have fokus på udelivet. En stor del af vore aktiviteter og hverdag foregår ude - både på selve Solbakken og i det omkringliggende område.

Særlige aktiviteter kan være, udover de akviteter, der er nævnt andetsteds:

  • Fra vores båd studerer vi livet under vandoverfladen langs kysten - og fanger krabber med vores net, som vi sætter ud igen, når vi har studeret dem i vores "bådbalje"
  • Vi snitter med knive og udveksler gode fortællinger under samværet
  • Vi laver mange forskellige aktiviteter ved og med bål. Børnene lærer at færdes ved bål, og de sikkerhedsregler der er ved dette
  • Hvert efterår bygger vi en halmhytte som skal give os ly og læ hele vinteren
  • Vi har åbent træværksted hvor børnene, både sammen med en voksen og alene, bygger spændende "ting og sager"
  • Vi har dyr som børnene hjælper med at passe - kaniner, fisk, vandrende pinde, biller m.m.

Mht. traditioner, så holder vi hvert år fastelavn, sommerfest, shelterovernatning for kommende skolebørn, arbejdsdag, forældredage og Julefest.