Lille dreng i mark med mælkebøtter

Naturbørnehaven Solbakken

Solbakken ligger i Veddinge Bakker i et enestående naturområde, der repræsenterer indbegrebet af, hvad Odsherred rummer af unik og varieret natur.

Vi har direkte udsyn til Sejerøbugten fra vores hus og adgang til skov, strand, marker og skrænter, som ligger lige for. I disse rammer udfolder Solbakkebørnene deres børnehaveliv i tæt samspil med naturen og årstidernes skifte

Som personale brænder vi for en aktiv udelivspædagogik, der giver rig mulighed for varierede og udfordrende læringsrum, legende læring, samt levende arbejde med relationskompetencer og anerkendende pædagogik i vores fællesskab.

På Solbakken møder vi hinanden med en åben, nysgerrig og undersøgende tilgang. Sammen bliver vi klogere på, hvad der rører sig i vores fællesskab og i naturen omkring. Det er i relationen at udviklingen sker!

Naturen omkring os åbner op for alle sanser og sætter krop og sprog på børnenes oplevelser. Her er højt til loftet" fysisk som mentalt; plads til store, som små armbevægelsers samvær og rum til fordybelse: i aktiviteter, i leg og i den nære relation. Eksempelvis i den meditative stund i det "lille rum" eller under det store åbne himmelrum.

Vi understøtter børnenes oplevelse af egen mestring og deres tro på "jeg kan" - og derigennem det deres mod på at prøve nyt. Med tilegnede færdigheder hjælper børnene samtidig andre. For på Solbakken arbejder vi med at hjælpe hinanden, så alle kan have det godt.

Vi er ude i al slags vejr, men er vi våde og kolde, så går vi ind i vores dejlige hus på toppen af Bakken.

Læs forældrefolder fra Solbakken

Forældrene til børn i Naturbørnehaven Solbakken er gået sammen om at lave en folder, der fortæller om deres børns dejlige hverdag
Læs forældrefolderen fra Naturbørnehaven Solbakken

Praktisk information

Selvom alle daginstitutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om på siden:

Særlige aktiviteter

I Naturbørnehaven Solbakken har vi hver dag gang i mange forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan være udsprunget af leg og børnenes egne idéer, men der er også de mere fastlagte og voksenstyrede aktiviteter.

Vi har aktiviteter/traditioner som alene er for Solbakkens børn, dersuden har vi aktiviteter/traditioner som forældre, søskende, bedsteforældre deltager i.

Solbakkens særlige aktiviteter og traditioner

Med en beliggenhed lige midt i den skønne natur er det "naturligt" for os, at have fokus på udelivet. En stor del af vore aktiviteter og hverdag foregår ude - både på selve Solbakken og i det omkringliggende område.

Særlige aktiviteter kan være:

  • Fra vores båd studerer vi livet under vandoverfladen langs kysten - og fanger krabber med vores net, som vi sætter ud igen, når vi har studeret dem i vores "bådbalje"
  • Vi snitter med knive og udveksler gode fortællinger under samværet
  • Vi laver mange forskellige aktiviteter ved og med bål. Børnene lærer at færdes ved bål, og de sikkerhedsregler der er ved dette
  • Hvert efterår bygger vi en halmhytte som skal give os ly og læ hele vinteren
  • Vi har åbent træværksted hvor børnene, både sammen med en voksen og alene, bygger spændende "ting og sager"
  • Vi har dyr som børnene hjælper med at passe - kaniner, fisk, vandrende pinde, biller m.m.

Vi holder også hvert år fastelavn, sommerfest, shelterovernatning for kommende skolebørn, arbejdsdag, forældredage og julefest.

Pædagogik

Solbakkens pædagogiske praksis

Vores mål er, at give børnene opmærksomhed, omsorg, anerkendelse, respekt og inspiration til at understøtte deres udvikling, individuelle trivsel, selvstændighed og en positiv selvforståelse. Pædagogikken og vores menneskesyn skal underbygge dette mål. Tilrettelæggelsen af dagens indhold, struktur og organisation afspejler dette syn.

Solbakkens udgangspunkt er et rummeligt og inkluderende miljø, hvor barnet udvikler sig i fællesskab med andre ved aktiv deltagelse. Vi vægter særligt betydningen af venskaber og anerkendende relationer, da kvaliteten af relationen er afgørende for barnets læring. Når børn samarbejder så udvikles de socialt, emotionelt og kognitivt. Børnene lærer at se sig selv og hinanden som ressourcer. Børn og voksne anerkendes og ses med de ressourcer de har og kan bidrage med, børnehaven skal være et rart sted at være for alle.

Vi lægger stor vægt på ro. Vi bruger naturens rolige og inspirende rammer, så børnene fordyber sig i legen, og lærer af de erfaringer de gør sig undervejs. Vi afbryder deres leg så lidt som muligt. Fx må børnene spise når de vil, men samles også til frokost.

Aktivt børneliv

Sidst men så bestemt ikke mindst, så vægter vi et aktivt børnehaveliv i naturen.

Samspillet sker mellem de 4 elementer: ild, vand, luft og jord, som udvikler sanserne, opmærksomheden og erfaringerne. Børnene mærker årets gang på deres egen krop, og at hver årstid har sine kendetegn og udfordringer.

Udelivet giver børnene mulighed for masser af plads, ro og fred til at koncentrere sig og bearbejde de mange indtryk de konstant bliver udsat for. Vi bruger naturens materialer i leg og andre aktiviteter. Vi prioriterer højt, at have børnene med til de mange praktiske gøremål, vi har i vores uderum. Der skal bæres og stables brænde, flyttes grus, rives smågrene fra gangstier m.m.

Solbakkens bestyrelsen

Bestyrelsen består som udgangspunkt af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, samt leder som sekretær

Vi mødes mindst 4 gange årligt. Ved særlige begivenheder, fx ifm. budget høringssvar eller dialogmøder med Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget kan der afholdes ekstra møder.

Vi afholder valg til bestyrelsen ved maj måneds forældremøde. Efter valget er Odsherred Kommune vært ved et aftenarrangement for den nyvalgte bestyrelse

Rasmus Fahnøe Worch (formand)

Far til Freyr – Svale

Mobil: 25 15 03 55

Mail: worchsorensen@me.com

Sisse Baden Rasmussen (næstformand)

Mor til Valdemar – Ugle

Mobil: 29 92 40 89

Christina Nordskilde

Mor til Amalie – Ugle

Referent

Jonas Lindberg

Far til Sarah – Svale

Bestyrelsens kasserer

Maria Søborg

Mor til Oskar - Svale

Line Langstrup Pedersen (suppleant)

Camilla Træholt (personalerepræsentant)

 

 

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport for Solbakken 2020-2021

Kontakt

Fremmøde

51 25 93 20 / 40 28 42 57

Ellebakken 2 A, 4550 Asnæs
EAN-nr. 5798 0074 92304
Mandag
kl. 6.00-16.45
Tirsdag
kl. 6.00-16.45
Onsdag
kl. 6.00-16.45
Torsdag
kl. 6.00-16.45
Fredag
kl. 6.00-16.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Solbakkens e-mail.